Informacje

Głuchoniemi petenci Komendy Rejonowej Policji Warszawa V

Data publikacji 28.09.2015

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami Policji.

Głuchoniemi petenci Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z sekretariatem, na adres adres e-mail: dyzurny.krp5@ksp.policja.gov.pl lub na numer fax: 47 723-63-60 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej).

Powrót na górę strony