Dzielnicowi

Data publikacji 05.04.2016

DZIELNICOWY REJONU Nr 12 w PIERWSZYM REWIRZE KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA V

 

zastępstwo asp. szt. Michał Wojtasik

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Rewir Dzielnicowych

01-716 Warszawa ul. Broniewskiego 58

tel. 47 723-22-61

tel. kom. 600-997-634

dzielnicowy.bielany12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 723-71-55”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

Lokalizacja realizacji planu: ul. Reymonta 4 oraz przyległe tereny rekreacyjne
Zdiagnozowane zagrożenie: Kradzieże i włamania do pojazdów oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego przez gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz mogące zażywać środki odurzające
Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występującego zagrożenia
Okres realizacji planu: 01.01.2023 - 30.06.2023


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:


  • Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Broniewskiego 58, pok. nr 115,

po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 


Powrót na górę strony