Informacja o braku dostępności

Informacja o braku dostępności

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa V

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Rejonowej Policji Warszawa V można:

  • wysłać na adres: 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, ul. Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V, ul. Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dyzurny.krp5@ksp.policja.gov.pl
Powrót na górę strony