Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O świadomości i bezpieczeństwie w żoliborskiej szkole średniej

O odpowiedzialności prawnej, bezpieczeństwie w ruchu drogowym, świadomości oraz prawach człowieka rozmawiali z policjantami uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Popiełuszki. Poruszane tematy i zagadnienia zachęcały uczniów do edukacji, nauki i uczciwego budowania swojej przyszłości.

Na zaproszenie dyrekcji oraz pedagoga z Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Popiełuszki zorganizowane zostało spotkanie młodzieży z przedstawicielami policji.

Wiodącym tematem spotkania była oczywiście odpowiedzialność prawna nieletnich, hejt, cyberprzemoc. Mundurowi podkreślali, że każdy z uczniów ma wybór, a najlepszym wyborem jest zdrowy rozsądek i nie poddawanie się wpływom grupy oraz informowanie o wszystkich negatywnych zdarzeniach, które mają miejsce zarówno na terenie szkoły, jak też poza nią. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło także zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawami człowieka, handlem ludźmi.

Liczne pytania i zgłaszane problemy świadczyły o bardzo wysokim poziome zaangażowania i wiedzy uczniów.

Spotkanie było również doskonałą okazją aby promować wśród młodzieży zawód policjanta. Funkcjonariusze zapoznawali zainteresowanych z ofertą służby w Policji, udzielali informacji jak wygląda procedura rekrutacyjna oraz jakie wymogi trzeba spełniać, aby wstąpić w szeregi naszej formacji.

podinsp. Elwira Kozłowska

 

Powrót na górę strony