Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami „Piasków” na temat bezpieczeństwa

Data publikacji 09.02.2023

W tym tygodniu mieszkańcy osiedla „Piaski” uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym ich bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięli udział dzielnicowi, strażnicy miejscy oraz przedstawiciel Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu Dzielnicy Bielany. Celem takich spotkań jest wymiana informacji na temat zagrożeń na danym terenie i wypracowywanie wspólnych metod zapobiegania im. Policjanci analizują wszystkie zgłaszane uwagi i tak organizują swoją służbę, aby jak najskuteczniej pomóc mieszkańcom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z potrzebą ścisłego współdziałania Policji z mieszkańcami w zakresie bezpieczeństwa, bielańscy dzielnicowi cyklicznie spotykają się z mieszkańcami swoich rejonów.

W tym tygodniu, w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej „Piaski” przy ulicy Broniewskiego odbyło się spotkanie policjantów z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył kierownik rewiru dzielnicowych, dzielnicowi z tamtego rejonu, strażnicy miejscy oraz przedstawiciel Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu Dzielnicy Bielany. Celem spotkania było diagnozowanie oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymiana informacji na temat problemów i zagrożeń.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazywali miejsca, w których potrzebne są częstsze patrole Policji oraz rodzaje zagrożeń, które są dla nich najbardziej uciążliwe. W wielu wypowiedziach pojawiał się temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiedzieli na pytania i wątpliwości oraz zachęcali mieszkańców do współdziałania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dzielnicowi po zebraniu wszystkich spostrzeżeń i propozycji dostosują swoje codzienne zadania do potrzeb mieszkańców osiedla oraz przekażą wnioski i prośby mieszkańców funkcjonariuszom innych służb.

Podczas spotkania odbyła się również prelekcja poświęcona problematyce bezpieczeństwa osób starszych, a w szczególności oszustw na wnuczka, czy też funkcjonariusza Policji, CBŚP, prokuratora, administratora. Policjanci szczegółowo omówili sposób działania sprawców, wskazali zagrożenia, uczulili, na co seniorzy winni zwracać uwagę by nie stać się ofiarą oszustów oraz wskazali, co robić w przypadku, gdyby ktoś taki próbował ich oszukać.

SENIORZE PAMIĘTAJ!

  • każdy może podać się za Twojego wnuczka, urzędnika, policjanta itp.;
  • nigdy nie podawaj swoich danych osobowych w rozmowie telefonicznej;
  • nigdy nie przekazuj informacji o miejscu przechowywania oszczędności;
  • nigdy nie przekazuj pieniędzy po rozmowie telefonicznej;
  • policja nigdy nie prowadzi działań przez telefon;
  • policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonej akcji;
  • policja nigdy nie prosi o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy.

W razie wątpliwości niezwłocznie skontaktuj się w najbliższą jednostką Policji lub zadzwoń pod nr alarmowy 112

podinsp. Elwira Kozłowska

Powrót na górę strony