Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata na Żoliborzu za nami

Data publikacji 28.10.2022

Wczoraj na Żoliborzu odbyła się debata społeczna. Przedstawiciele Policji, samorządu oraz BBiZK spotkali się z mieszkańcami i rozmawiali na temat bieżących spraw dotyczących bezpieczeństwa. Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność, aktywność i cenny głos w kwestiach związanych z lokalną społecznością.

Bezpieczeństwo to dla Policji oraz współpracujących z nami instytucji sprawa priorytetowa. Każdy może mieć na nie wpływ.

Spotkania z mieszkańcami niewątpliwie służą wymianie informacji na temat bieżących problemów, a przede wszystkim dają możliwość znalezienia wspólnych rozwiązań. Dlatego właśnie organizujemy debaty społeczne.

Wczoraj na Żoliborzu  policjanci, samorządowcy i przedstawiciele delegatury BBiZK rozmawiali z mieszkańcami i omawiali zgłaszane problemy oraz przekazywali istotne treści edukacyjne. Przybyli na debatę mieszkańcy mogli też osobiście porozmawiać ze swoimi dzielnicowymi.

Na początku spotkania Komendant przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Następnie omówił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Po wystąpieniu Pana Komendanta rozpoczęła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa seniorów. Policjantka opowiedziała o oszustach dokonujących przestępstw na osobach starszych, którzy działając za pomocą różnych metod, wykorzystują najczęściej zaufanie i "dobre serce" tych ludzi. Policjantka przekazała seniorom niezbędną wiedzę, mającą na celu poprawę ich bezpieczeństwa oraz wyjaśniła, jak nie stać się ofiarą przestępstw metodą „na krewnego, policjanta, administratora czy prokuratora”.

Po prelekcji przyszedł na czas na podzielenie się uwagami i spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w dzielnicy Bielany. Na pytania mieszkańców odpowiadał Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz podinsp. Marek Pantak.

O realizacji zgłaszanych postulatów poinformujemy podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej.

Dziękujemy za przybycie i wspólną rozmowę.

podinsp. Elwira Kozłowska

Powrót na górę strony