Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagrożenia w Internecie tematem spotkania z uczniami

Data publikacji 22.11.2021

Zagrożenia w Internecie były tematem spotkania zorganizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej przy ulicy Broniewskiego. Policjantka z wydziału profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii prowadząca spotkanie przestrzegała młodzież przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych i zawieraniem podejrzanych znajomości w sieci. Młodzież dowiedziała się, że przestępstwa w Internecie jest tak samo karalne, jak w realnym świecie.

Cyberprzestępczość to temat, który policjanci poruszają podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą. O tym, jakie zagrożenia można spotkać w Internecie, policjanci mówią spotykając się z uczniami szkół podstawowych. W zeszłym tygodniu policjantka z wydziału profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej przy ulicy Broniewskiego.

Podczas spotkania z uczniami policjantka starała się uczulić młodzież na istnienie cyberprzestępców i cyberprzemocy. Tłumaczyła, że udostępnianie zdjęć, adresów oraz innych danych osobowych mogą wykorzystać internetowi przestępcy. Podawała także liczne przykłady, obrazujące uczniom, jakie zachowania kwalifikują się, jako przestępstwo w Internecie oraz jak cyberprzestępca może wykorzystać zdobyte w sieci informacje.

Spotkanie miało również uzmysłowić młodzieży, że przezorność i ograniczone zaufanie to cechy, które powinien mieć w sobie każdy młody internauta surfujący w sieci.

podinsp. Elwira Kozłowskamw

 

Powrót na górę strony